Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKIz dnia 14 kwietnia 2014r.


WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


z dnia 14 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przyjmowane są od podmiotów uprawnionych w pokoju nr 28 lub w  pokoju nr 29 do dnia 2 maja 2014r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów  do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania, na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. Nr 30, poz. 345 ). Druki można również pobrać w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu, lub na stronie internetowej gminy ( www.pruszczgdanski.pl ). Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika Urzędu Gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, komisji. Kandydatami na członków obwodowej komisji wyborczej mogą być tylko osoby, które mają prawo wybierania w wyborach i są ujęte  w rejestrze wyborców Gminy Pruszcz Gdański oraz spełniają warunki określone w § 3 ust. 2-5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o której mowa wyżej.
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania  zawarta jest w Uchwale Nr XXI/74/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Pruszcz Gdański na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( ze zm. w uchwale Nr XLV/34/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 kwietnia 2014r. ).

                     Wójt
            /-/ Magdalena Kołodziejczak

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny