Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychInformacje dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3 ustawy – Kodeks wyborczy, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

Wyżej wymienione informacje przekazywane są:
a.    telefonicznie,  lub
b.    w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego,
c.    w formie elektronicznej

Wszelkie informacje o wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej ( www.pkw.gov.pl ).
Pozostałe informacje o których wójt gminy ma obowiązek powiadomić osoby niepełnosprawne umieszczane będą na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ( www.bip.pruszczgdanski.pl ), na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ( www.pruszczgdanski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Informacje, o których mowa wyżej przekazuje również pracownik Urzędu Gminy Pruszcz Gdański – Małgorzata Grzegorczyk w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu ( 58) 692 94 33.
Informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia ( imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

WÓJT
/-/ Magdalena KołodziejczakWójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, że w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański znajduje się sporządzony w alfabecie Braille'a  materiał informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach  wyborców niepełnosprawnym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Materiał informacyjny znajduje się   w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ( ul. Wojska Polskiego 30 ) na parterze .

WÓJT
Magdalena Kołodziejczak


Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny