Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Audytor wewnętrzny

1. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie albo usługodawcę niezatrudnionego w Urzędzie. Do zadań audytora wewnętrznego należy prowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U.157, 1240 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi, oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania audytu wewnętrznego.
Zadania wykonywane na stanowisku obejmują w szczególności niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, między innymi poprzez:
1)    ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
2)    ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
3)    ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania   budżetu, w wyniku którego Wójt uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności badanych systemów zarządzania i kontroli,
4)    czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
5)    przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
6)    przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego na podstawie dokonanej  analizy ryzyka oraz przedkładanie sprawozdań z ich wykonania.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny