Uchwały Rady Gminy


Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - obowiązuje od 1 października 2019 r.


Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański - obowiązuje od 1 lipca 2019 roku


Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2019 roku


Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański


 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty


Uchwała w sprawie określenia termninu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w obszarze Gminy Pruszcz Gdański

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny