Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański – edycja 2015


Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na  zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcza Gdańskiego. Zadani zostało zrealizowane przy współudziale środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WFOSiGW) www.wfosigw.gda.pl.
Dotacja udzielona Gminie Pruszcz Gdański pochodziła ze środków własnych WFOSiGW w Gdańsku oraz środków udostępnionych  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających  azbest”.
Łącznie na realizację zadania przeznaczono 24 842 zł (koszt kwalifikowany);podział środków dotacyjnych: WFOŚ – 8 695 zł (35% kosztów kwalifikowanych) NFOŚ – 10 425 zł (41,97% kosztów kwalifikowanych). Podczas trwania konkursu wywieziono i zutylizowano wyroby zawierające azbest  z 37 nieruchomości (Bystra, Dziewięć Włók, Juszkowo, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rusocin, Straszyn, Żukczyn, Żuława)
Osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na poziomie 79,38 Mg.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny