Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa
 • Jesteś tutaj:
 • Informacja Wójta Gminy Pruszcz Gdański o świadczeniu pieniężnym „Bilet dla ucznia”

Informacja Wójta Gminy Pruszcz Gdański o świadczeniu pieniężnym „Bilet dla ucznia”

W związku z  pytaniami, dotyczącymi świadczenia pieniężnego „Bilet dla ucznia” dodatkowo informuję:

 1. Świadczenie pieniężne „Bilet dla ucznia” przysługuje jedynie mieszkańcom gminy Pruszcz Gdański, uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej (oddziału ponadgimnazjalnego) w której realizowany jest obowiązek nauki lub szkoły przysposabiającej do nauki, znajdujących się poza miejscem zamieszkania ucznia
 2. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
  1. w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej (oddziale ponadgimnazjalnym) - zaświadczenie o  przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej  (czyli zaświadczenie uzyskane w szkole  po opublikowaniu listy przyjętych do szkoły),
  2. w przypadku pozostałych uczniów - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole.
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia  na dany  rok szkolny  należy złożyć nie później niż do 15 lipca. Wniosek złożony po 15 lipca również będzie rozpatrzony, przy czym świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się  decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie  do końca danego roku szkolnego (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).
 4. Wniosek w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” można złożyć do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański również elektronicznie poprzez portal www.obywatel.gov.pl
  Po wejściu się na stronę za pomocą wyszukiwarki należy odnaleźć link „wyślij pismo ogólne”, następnie należy wypełnić formularz, dołączyć wymagane dokumenty tj. wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia oraz  zaświadczenie (potwierdzające naukę ucznia lub zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły). Warunkiem przesłania wniosku do Urzędu Gminy  jest złożenie podpisu za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny