Porządek obrad sesji absolutoryjnej

Napisane: .


W piątek 28 czerwca w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie odbędzie się sesja absolutoryjna. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.   Sprawy regulaminowe:
-        otwarcie sesji
-        stwierdzenie quorum
-        przyjęcie porządku obrad
-        przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji
II. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS
III. Wotum zaufania dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018:
1.    przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pruszcz Gdański w roku 2018 – ref. Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy Pruszcz Gdański,
2.    debata nad Raportem o stanie gminy,
3.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 – ref. Marek Kowalski Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
(Rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy).
IV. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018:
1.    przedstawienie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański – Magdalenę Kołodziejczak sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018,
2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ( uchwała nr 076/g256/R/V/19 ) – ref M. Osowska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pruszcz Gdański,
3.    rozpatrzenie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018, dyskusja,
4.    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018.
V. Absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak za rok 2018.
1.    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2018 r. – ref M. Migowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (uchwała nr 128/g256/A/V/19) – ref. D. Czerwińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pruszcz Gdański
3.    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018. (Rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym).
VI. Zakończenie sesji Rady Gminy

 sesja11

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny